1375344061986 

 รายงานกิจกรรมสโมสร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

align="center">

ชื่อกิจกรรม การประชุมสโมสร
ประเภทกิจกรรม การประชุมสโมสร
  lionlogo 2c Gif
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 9 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม การประชุมสโมสรประจำเดือน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก 11 คน
งบประมาณ  จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 4 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 44 ชั่วโมง
   
  1601974595204
   
ชื่อกิจกรรม บริการอาหารเครื่องดื่ม
ประเภทกิจกรรม ด้านมนุษยธรรม
  ดานมนยธรรม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม บริการอาหารเครื่องดื่ม ในกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาล อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 10 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 50 คน
งบประมาณ  จากสมาชิกสโมสร 500 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 20 ชั่วโมง
   
  1601974818851
   
ชื่อกิจกรรม ปลูกต้นไม้
ประเภทกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  สงแวดลอม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ณ วัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 15 คน
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 30 ชั่วโม
   
  1601974829667
   
ชื่อกิจกรรม ปลูกต้นไม้
ประเภทกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  สงแวดลอม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม มอบตันพะยอมให้มูลนิธิครอบครัวเฟลิกซ์ 30 ต้น เพื่อไปปลูกบริเวณมูลนิธิ โดย ไลออน มานะ รุจิรุจิระยรรยง ประธานผู้ปกครองเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิครอบครัวเฟลิกซ์ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 15 คน
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 30 ชั่วโม
   
  1601975296828
   
ชื่อกิจกรรม มอบทุนส่งเสริมเยาวชน
ประเภทกิจกรรม ส่งเสริมเยาวชน
  เยาวชน
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม นายกสโมสรไลออนส์เมืองคนดี ฯ ไลออน ปราการ ตันติวชิระฐากรู มอบทุนเพื่อส่งเสริมเยาวชนเด็กกำพร้าของมูลนิธิครอบครัวเฟลิกซ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 15 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน
งบประมาณ  จากสมาชิกสโมสร 3,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 30 ชั่วโมง
   
  1601975307860
   
ชื่อกิจกรรม การประชุมกับสายการบิน Vietjet Airline
ประเภทกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้สโมสร
  lionlogo 2c Gif
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม

ร่วมประชุมกับสายการบิน Vietjet Airline ณ โรงแรม S.22 สุราษฎร์ธานี

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 10 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 50 คน
งบประมาณ  จากสมาชิกสโมสร 2,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 20 ชั่วโมง
   
  1601975322378
   
ชื่อกิจกรรม บริการอาหารเครื่องดื่ม ขนมจีนแกงไก่
ประเภทกิจกรรม เพื่อผู้หิวโหย Reliving for Hunger
  ดานมนยธรรม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 13 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม

บริการอาหารเครื่องดื่ม ขนมจีนแกงไก่ ให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้ บ้านสิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยนำขนมจีนแกงไก่ ขนมหวาน น้ำดื่ม ไปมอบให้ผู้ยากไร้โดย ร่วมกับสโมสรไลออนส์อีก 5 สโมสร ใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ป่วยทางด้านจิตเวชด้วย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 40 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 400 คน
งบประมาณ  - จากบุคคลทั่วไป 32,000 บาท
- จากสมาชิกสโมสร 3,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 150 ชั่วโมง
   
  1601975341544
   
ชื่อกิจกรรม มอบโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภทกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  สงแวดลอม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 16 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม

มอบโคมไฟฟ้าส่องสว่างกลางแจ้ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับวัดสามัคคีผดุงพันธ์ จำนวน 2 ชุด

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก 6 คน
งบประมาณ  จากสมาชิกสโมสร 5,600 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2.30 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 15 ชั่วโมง
   
  1601975361594
   
ชื่อกิจกรรม ส่งมอบสีทาอาคารให้กับโรงเรียนวัดคงคาล้อม
ประเภทกิจกรรม รักษาสิ่งแวดล้อม
  สงแวดลอม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 18 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม

สโมสรไลออนส์เมืองคนดีสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สโมสรไลออนส์สุธานีมอบสีทาอาคารให้ โรงเรียนวัดคงคาล้อม อำเภอกาญจนดิษฐ์ เพื่อให้อาสาสมัครได้ทาสีอาคารโรงเรียน มูลค่าสี 20,000 บาท

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 30 คน
งบประมาณ  - จากสมาชิกสโมสร 22,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 90 ชั่วโมง
   
  1601975370727
   
ชื่อกิจกรรม ส่งมอบม้านั่งยาวให้กับโรงเรียนวัดคงคาล้อม
ประเภทกิจกรรม ด้านมนุษยธรรม
  ดานมนยธรรม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 18 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม

สโมสรไลออนส์เมืองคนดีสุราษฎร์ธานี มอบม้านั่งยาวหัวโล้น ทำจากเหล็กกาวาไนท์ (เหล็กไม่เป็นสนิม) จำนวน 2 ตัว ให้กับโรงเรียนวัดคงคาล้อม อำเภอกาญจนดิษฐ์ ใช้ประโยชน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนฯ

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 30 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน
งบประมาณ  - จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 90 ชั่วโมง
   
  1601975370727
   
ชื่อกิจกรรม มอบทุการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาล้อม
ประเภทกิจกรรม ส่งเสริมเยาวชน
  เยาวชน
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 18 กันยายน 2563
รายละเอียดของกิจกรรม

สโมสรไลออนส์เมืองคนดีสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษา 4 ทุน 1,000 บาท จำนวน 6 คน ให้กับโรงเรียนวัดคงคาล้อม อำเภอกาญจนดิษฐ์

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  - สมาชิก/อาสาสมัคร 30 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 6 คน
งบประมาณ  - จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม  ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 60 ชั่วโมง
   
  1601975398177
   
Share