สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี ภาค 310 บี

Lions Club of Suratthani Goodman Town District 310 B

1375344061986

คติพจน์ของสโมสรคือ สร้างความดี เพื่อ เมืองคนดี

คำขวัญของสโมสรคือ เราบริการ หรือ We Serve

 

การก่อตั้งโดยสังเขปมีรายละเอียดดังนี้

เป็นสโมสรไลออนส์ก่อตั้งใหม่ในต้นปีบริหาร 2556-2557 โดยมี

  •  ไลออน สำราญ ตั้งชวลิต เป็นนายกสโมสรก่อตั้ง
  •  ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ เป็นเลขาธิการสโมสร
  •  ไลออน สมภพ เศาจุฒิพงศ์ เป็นเหรัญญิกสโมสร

สโมสรสโมสรไลออนส์พี่เลี้ยง คือ  สโมสรไลออนส์พุนพิน
Guiding คือ ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ อดีตผู้ว่าการภาค 310 บี สังกัดสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี
                 และ ไลออน สุเทพ สุวรรณรัตน์ สังกัดสโมสรไลออนส์พุนพิน

แกนนำในการก่อตั้งสโมสรมีดังนี้

  • ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 บี ปีบริหาร 2553-2554 สังกัดสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี
  • ไลออน สำราญ ตั้งชวลิต อดีตเลขาธิการภาค 310 บี สังกัดสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี และต่อมา สังกัดสโมสรไลออนส์พุนพิน
  • ไลออน วินัย บุญศรีสวัสดิ์  สังกัดสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี และต่อมา สังกัดสโมสรไลออนส์พุนพิน
  • ไลออน สมภพ เศาจวุฒิพงศ์  สังกัดสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี และต่อมา สังกัดสโมสรไลออนส์พุนพิน
  • ไลออน สุภชัย สิทธิสุทธิ์ สังกัดสโมสรไลออนส์สุธานี (ขณะร่วมเป็นแกนนำยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะลงเลือกตั้งเป็นรองผู้ว่าการภาค)


ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ ได้ร่วมเข้าประชุมกับสโมสรไลออนส์พุนพินในเดือน มิถุนายน 2556 และขอให้สโมสรไลออนส์พุนพินเป็นสโมสรไลออนส์พี่เลี้ยง

แกนนำในการก่อตั้งสโมสร  5 ท่าน ได้ปรึกษากันเพื่อรวบรวมสมาชิกใหม่ในการก่อตั้งสโมสรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา ได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกใหม่ในการเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนส์ อุดมการณ์ของไลออนส์ และได้ร่างธรรมนูญข้อบังคับของสโมสรเพื่อบริหารสโมสรให้เป็นไปตามธรรมนูญข้อบังคับของไลออนส์สากล และ ภาค 310 บี

การประชุมเพื่อเตรียมการในการก่อตั้งได้จัดให้มีการประชุมผู้ร่วมก่อตั้งอย่างสม่ำเสมอตลอดมา และ ได้ยื่นเอกสารการก่อตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2556 และ ชำระค่าบำรุงให้กับสโมสรไลออนส์สากลและภาครวม และภาค 310 บี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

สโมสรได้ดำเนินการ สร้าง เวปไซค์เป็นของสโมสร คือ www.lions-goodmantown.org เพื่อเพยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีสมาชิกก่อตั้งมีทั้งสิ้น 25 ท่าน โดยมีสมาชิกไลออนส์ เดิม 6 ท่าน และสมาชิกใหม่อีก 19 ท่าน

สถานที่จัดประชุมสามัญประจำเดือน คือ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง สุราษฎร์ธานี

ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ/บันทึก

Share