1375344061986 

 รายงานกิจกรรมสโมสร ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ชื่อกิจกรรม เลี้ยงอาหารเย็น ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
ประเภทกิจกรรม เพื่อผู้หิวโหย Reliving for Hunger
LCI CauseArea Icons 01a-hunger
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 8 สิงหาคม 2563
รายละเอียดของกิจกรรม
เลี้ยงอาหารเย็น (เส้นใหญ่ผัดซีอิ๋ว) ให้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สมาชิก/อาสาสมัคร 20 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน
งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 2,500 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 108 ชั่วโมง
   

 

1601959381675

   
   
ชื่อกิจกรรม การประชุมสโมสร
 ประเภทกิจกรรม การประชุมสโมสร
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 สิงหาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม การประชุมสโมสรประจำเดือน ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 11 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 18 ชั่วโมง
   
  1601962177059
   
   
ชื่อกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
 ประเภทกิจกรรม วางพานพุ่มทอง พานพุ่มทอง วันเฉลิม 12 สิงหาคม 2563
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 12 สิงหาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม วางพานพุ่มทอง พานพุ่มทองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 5 ชั่วโมง
   
 1601962468499
   
   
ชื่อกิจกรรม วันเทกระจาด
 ประเภทกิจกรรม กิจกรรมวันเทกระจาด มูลนิธิกุศลศรัทธา
LCI CauseArea Icons 01a-hunger
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 27 สิงหาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมวันเทกระจาด มูลนิธิกุศลศรัทธา
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิก/อาสาสมัคร 20 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 2,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 40 ชั่วโมง
   
1601962796647
   
   
ชื่อกิจกรรม บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาล
ประเภทกิจกรรม โรคมะเร็ง
มะเรง
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 30 สิงหาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งสุราษฎร์ธานี สโมสรได้มอบแอลกอฮอร์เจล จำนวน 6 ลิตรให้โรงพยาบาล และ ผ้าขนหนูจำนวน 60 ฝืน ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 160 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,500 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 4 ชั่วโมง
   


 1601963459988

 
 
ชื่อกิจกรรม บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาล
ประเภทกิจกรรม ด้านมนุษยธรรม
ดานมนยธรรม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 31 สิงหาคม 2563
รายละเอียดของกิจกรรม เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงแรมไดมอนด์พลซ่า
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สมาชิก/อาสาสมัคร 11 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 50 คน
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 22 ชั่วโมง
   
1601965168131
Share