1375344061986 

 รายงานกิจกรรมสโมสร ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

ชื่อกิจกรรม การประชุมภาคครั้งที่ 1/2563-2564 การสัมมนานายกฯ
ประเภทกิจกรรม กิจกรรมการประชุมฯ
lionlogo 2c Gif
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 24-26 กรกฏาคม 2563
รายละเอียดของกิจกรรม
สโมสรร่วมสัมมนานายก เลขา เหรัญญิก ประธานภูมิภาค ละร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภาค คณะกรรมการภาคครั้งที่ 1 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า และร่วมงานแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารภาค
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน (เฉพาะสมาชิกสโมสรไลออนส์เมืองคนดี)
งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 7,200 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม 108 ชั่วโมง
   

  8-1

8-2

8-4

8-3

   
   
ชื่อกิจกรรม บริจาคข้าวสารเพื่อเด็กกำพร้า
 ประเภทกิจกรรม เพื่อผู้หิวโหย Reliving for Hunger
LCI CauseArea Icons 01a-hunger
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 27 กรกฎาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรฯได้นำข้าวสารจำนวน 50 ถุง เพื่อบริจาคให้มูลนิธิครอบครัว เฟลิกซ์สุราษฎร์ธานี Suratthani Felix Family Foundation ตั้งอยู่ที่ ซอยวัดประดู่ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบ้านที่พักและรับเลี้ยงดูเด็กกำพร้า
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 9 คน
- อาสาสมัครที่มาช่วยและ สมาชิกสังเกตการณ์ 6 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 5,750 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 18 ชั่วโมง
   
  8-2-1
   
   
ชื่อกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ประเภทกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 28 กรกฎาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม - สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานีร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากบุคคลทั่วไป
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2.30 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 7.30 ชั่วโมง
   
 8-3-1
   
   
ชื่อกิจกรรม บริจาคอาหารและน้ำดื่ม
 ประเภทกิจกรรม เพื่อผู้หิวโหย Reliving for Hunger
LCI CauseArea Icons 01a-hunger
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 29 กรกฎาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรฯได้บริจาคน้ำดื่ม 2 ลัง และค่าอาหาร 1,000 บาท ให้โรงอาหารวัดสามัคคีผดุงพันธ์ อ.เมือง สุราษฎร์ธานี า
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 5,750 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 2 ชั่วโมง
   
  8-5-1
   
   
ชื่อกิจกรรม บริจาคเครื่องใช้ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งและเจลล้างมือให้โรงพยาบาล
ประเภทกิจกรรม โรคมะเร็ง
มะเรง
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 30 กรกฎาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรได้มอบแอลกอฮอร์เจล จำนวน 6 ลิตรให้โรงพยาบาล และ ผ้าขนหนูจำนวน 60 ฝืน ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศูนย์โรคมะเร็งสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 160 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,500 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 4 ชั่วโมง
   

8-6-1 

8-6-2

 
 
Share