1375344061986 

 รายงานกิจกรรมสโมสร ประจำเดือนตุลาคม 2563

ชื่อกิจกรรม บริการนํ้าดื่มงานชักพระ สุราษฎร์ธานี
ประเภทกิจกรรม บริการชุมชน ประเพณี งานชักพระ สุราษฎร์ธานี
ดานมนยธรรม
ปีบริหาร 2563-2564
วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 3 ตุลาคม 2563
รายละเอียดของกิจกรรม
ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม บริเวณสี่แยก ห้างทองก้องไพศาล เพื่อให้บริการผู้เข้าร่วมประเพณี งานชักพระ สุราษฎร์ธานี
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 1,200 คน
งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 2,500 บาท
ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 24 ชั่วโมง
   

  01

   
   
ชื่อกิจกรรม บริการติดตั้งโคมไฟ
 ประเภทกิจกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม
สงแวดลอม
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 5 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองึรดี.สุราษฎร์ธานี โดย นายกสโมสรให้ช่างไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟส่องถนน และ ที่ จอดรถที่ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จำนวน 2 ดวง เพราะเวลากลางคืนภายในวัด ถนนจะมืด
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 3,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 9 ชั่วโมง
   
03 
   
   
ชื่อกิจกรรม บริจาคเสื้อกีฬาไลออนส์เมืองคนดี
 ประเภทกิจกรรม Legacy Project
lecgacy
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 6 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี โดย นายกสโมสรและสมาชิก มอบเสื้อไลออนส์เมืองคนดี ฯ ให้ นักออกกำลังกาย ไลน์แด๊นซ์ จำนวน 50 ตัว เพื่อให้สวมใส่ตอนออกกำลังกายเป็นการประชาสัมพันธ์สโมสร ที่บึงขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 50 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 5,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 3 ชั่วโมง
   
 04
   
   
ชื่อกิจกรรม การประชุมสโมสร
 ประเภทกิจกรรม การประชุมสโมสร สมาชิกใหม่สังเกตการณ์
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 7 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี จัดประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563-2564 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โดยมีสมาชิกสังเกตการณ์ 1 ท่าน
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 12 คน
- จำนวนผู้ที่เข้าสังเกตการณ์ 1 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกสโมสร 2,200 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 36 ชั่วโมง
   
  05
   
   
ชื่อกิจกรรม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ประเภทกิจกรรม โรคมะเร็งในวัยเด็ก
มะเรง
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 8 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์ใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมมอบ Power Port เครื่องให้ของเหลวทางเส้นเลือดสำหรับให้คีโม ราคาชุดละ 11,135 บาท ให้เด็กที่เป็นมะเร็ง และ มอบ เครื่องวัดความดัน Omron รุ่น 7156 จำนวน 3 เครื่องๆละ 2,200 บาท รวม 6,600 บาท สายปลั๊กไฟ 3 ชุดๆละ 120 บาท รวม 360 บาท ให้กับ ร.พ.สุราษฎร์ธานี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 3,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 120 ชั่วโมง
   

06

 
 
ชื่อกิจกรรม ร่วมงานแสดงความยินดีสโมสรไลออนส์ในภูเก็ต
ประเภทกิจกรรม การร่วมงานแสดงความยินดี
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 9 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี โดย สมาชิกเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ในภูเก็ต จำนวน 6 ท่าน ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ - คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,400 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 24 ชั่วโมง
   

07

 
 
ชื่อกิจกรรม บริจาคเงินให้สโมสรไลออนส์ภูเก็ตนำไปซื้อเสื้อผ้าให้นักเรียน
ประเภทกิจกรรม ด้านเยาวชน
เยาวชน
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 9 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม ไลออน วัฒนา พงศ์มานะวุฒิ ได้บริจาคเงินให้ สโมสรไลออนส์ภูเก็ต จำนวน 2,000 บาท ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน เพื่อให้สโมสรไลออนส์ภูเก็ต นำเงินไปซื้อชุดนักเรียนให้ นักเรียนที่ขาดแคลน 
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 100 ชั่วโมง
   

08

 
 
ชื่อกิจกรรม การประชุมภาคครั้งที่ 2 ปีบริหาร 2563-2564
ประเภทกิจกรรม การประชุมภาค
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 10 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี โดย สมาชิกเข้าร่วมประชุมภาคครั้งที่ 2 จำนวน 6 ท่าน ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ - คน

 งบประมาณ -
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 4 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 24 ชั่วโมง
   

09

 
 
ชื่อกิจกรรม การร่วมงานแสดงความยินดี กับสโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า เขาหลักฯ คุระบุรีฯ
ประเภทกิจกรรม การร่วมงานแสดงความยินดี
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 10 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี โดย สมาชิกเข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ตะกั่วป่า ,เขาหลัก,คุระบุรี จำนวน 6 ท่าน ที่โรงแรมเขาหลักเมอร์ลิน
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม 6 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ - คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,400 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 118 ชั่วโมง
   

10

 
 
ชื่อกิจกรรม บริการตัดผมฟรี สอนทำงานฝีมือฟรี
ประเภทกิจกรรม วันไลออนส์สากลบริการ(ต่อเนื่อง)
ดานมนยธรรม
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 11 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์ใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วม จัดกิจกรรมวันไลออนส์สากลบริการ ที่ ห้างสหๆทย ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่าง โดยออกหน่วย ตัดผมฟรี สอนทำพวงกุญแจ นกฮูง และ หางนก ฟรี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 1,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 5 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 300 ชั่วโมง
   

11

12

13

 
 
ชื่อกิจกรรม บริการติดตั้งโคมไฟ ครั้งที่ 2
ประเภทกิจกรรม สิ่งแวดล้อม
สงแวดลอม
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 14 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี โดย นายกสโมสรให้ช่างไฟฟ้าติดตั้งโคมไฟส่องถนน และ ที่หน้าโบสถ์ วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จำนวน 2 ดวง เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร - บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 9 ชั่วโมง
   

14

 
 
ชื่อกิจกรรม บริการติดตั้งโคมไฟ ครั้งที่ 2
ประเภทกิจกรรม สิ่งแวดล้อม
สงแวดลอม
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 14 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี โดย ไลออน วัฒนา บริจาคโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ให้วัดสามัคคีผดุงพันธ์ จำนวน 2 ดวง ดวงละ 200 วัตต์ เนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอ
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 3,800 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 9 ชั่วโมง
   

15

16

 
 
ชื่อกิจกรรม ทำบุญแห่มังกรรอบตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
ประเภทกิจกรรม ร่วมขบวนมังกร มูลนิธิกุศลศรัทธา
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 21 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม ร่วมขบวนมังกร มูลนิธิกุศลศรัทธา ทำบุญแห่มังกรรอบตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 10 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร - บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 3 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 150 ชั่วโมง
   

171819

 
 
ชื่อกิจกรรม เดินธูปทำบุญสะเดาะห์เคราะห์
ประเภทกิจกรรม ประเพณีเดินธูปมูลนิธิกุศลศรัทธา
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 23 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม ร่วมประเพณีเดินธูปมูลนิธิกุศลศรัทธา เดินธูปทำบุญสะเดาะห์เคราะห์
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 1,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 4 ชั่วโมง
   

20

 
 
ชื่อกิจกรรม เดินธูปทำบุญสะเดาะห์เคราะห์
ประเภทกิจกรรม ทำบุญมูลนิธิมุฑิตาจิตธรรมสถาน
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 23 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม ร่วมทำบุญมูลนิธิมุฑิตาจิตธรรมสถาน เดินธูปทำบุญสะเดาะเคราะห์
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 4 ชั่วโมง
   

21 22

 
 
ชื่อกิจกรรม ประเพณีกินเจ
ประเภทกิจกรรม ทำบุญมูลนิธิกุศลศรัทธา
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 23 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม ทำบุญมูลนิธิกุศลศรัทธา จำนวน 5,000 บาท เนื่องในประเพณีกินเจ
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 300 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 5,000 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 5 ชั่วโมง
   

 23

 
 
ชื่อกิจกรรม วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช
ประเภทกิจกรรม วันปิยะมหาราช
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 23 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี โดย นายกสโมสรพร้อมสมาชิก วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ณ ศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 100 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 750 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 3 ชั่วโมง
   

24 

 
 
ชื่อกิจกรรม พิธีฉลองชาร์เตอร์บัตร
ประเภทกิจกรรม งานฉลองชาร์เตอร์บัตร สโมสรไลออนส์เกาะลันตา 2020
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 31 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี  ร่วมงานฉลองชาร์เตอร์บัตร สโมสรไลออนส์เกาะลันตา 2020
ณ นครารีสอร์ต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 60 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ - คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร 2,400 บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 120 ชั่วโมง
   

 25 26

 
 
ชื่อกิจกรรม การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
ประเภทกิจกรรม การปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 31 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี.สุราษฎร์ธานี ร่วมการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่สโมสรไลออนส์เกาะลันตา 2020 ณ นครารีสอร์ต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 40 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร - บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 10 ชั่วโมง
   

 29  28

27

 
 
ชื่อกิจกรรม พิธีก่อตั้งสโมสรใหม่
ประเภทกิจกรรม พิธีสถาปนาสโมสรไลออนส์เกาะลันตา 2020
lionlogo 2c Gif
 ปีบริหาร 2563-2564
 วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม 31 ตุลาคม 2563
 รายละเอียดของกิจกรรม สโมสรไลออนส์เมืองคนดี สุราษฎร์ธานี  ร่วมงานพิธีสถาปนาสโมสรไลออนส์เกาะลันตา 2020 ณ นครารีสอร์ต เกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

- สมาชิกและอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน
- จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการ 50 คน

 งบประมาณ จากสมาชิกและสโมสรฯสโมสร - บาท
 ระยะเวลาในการทำกิจกรรม - ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม 1 ชั่วโมง
- จำนวนชั่วโมงทำกิจกรรมของไลออนส์ 10 ชั่วโมง
   

 30

 
 
Share